Terapia wolsztyn

Alkoholizm – jak go leczyć?

Co raz więcej osób ma problem z alkoholem. Sięgają po niego już co raz młodsi ludzie. Są oni w dużym stopniu bardziej narażeni na stratę kontroli nad jego spożyciem, wobec tego wiele energii a przy tym środków pieniężnych jest każdego roku dedykowanych na edukację młodzieży w tej sprawie; w szkołach średnich, gimnazjach, a nawet w podstawówkach wprowadzane są projekty takie jak „Wolni od uzależnień” bądź „Program siedmiu kroków”. Dla ludzi, które już popadły w szpony alkoholizmu stworzono specjalne terapie – w placówkach zamkniętych, w ośrodkach odwykowych i w zamkniętych grupach terapeutycznych. Na nieszczęście jakakolwiek kuracja może przynieść efekty tylko wtenczas, kiedy osoba dotknięta chorobom alkoholową sama pożąda zmienić swoje życie, zakończyć pić i zacząć powtórnie funkcjonować w społeczeństwie. Pijacy po wielokroć są zmuszeni do leczenia – na przykład przez rodzinę czy też wyrokiem sądu (by takowy zdobyć opieka społeczna musi złożyć wniosek o postawienie osoby nadużywającej alkoholu przed tak zwaną komisją alkoholową wydającą opinię, na posadzie której wniosek kierowany jest dalej – do sądu; do opieki społecznej zwrócić się mogą członkowie rodziny osoby uzależnionej lub osoby z nią niespokrewnione). W wypadku obowiązkowego umieszczenia alkoholika w ośrodku odwykowym lub na terapii – leczenie ma niesłychanie nikłe szanse powodzenia. Większość pijaków po takim leczeniu prędzej czy później wraca do nałogu; zwłaszcza jeżeli po skończonej terapii wracają oni do środowiska, w którym zużywanie przesadnych ilości alkoholu jest aprobowane, a wstrzemięźliwość budzi swego rodzaju niechęć a przy tym wyłączenie z lokalnej społeczności. Osobom, którym udało się wytrwać w trzeźwości zaleca się czynne uczestnictwo w grupach wsparcia. Są to na przykład grupy AA (Anonimowych Alkoholików), gdzie ludzie, którzy zaprzestali spożywania alkoholu dzielą się swoimi przeżyciami z innymi. Pomaga to zachować motywację do życia w wstrzemięźliwości a także uświadamia osobie chorej, że nie jest osamotniona w dziennej walce z pokusą napicia się wódki lub piwa. Jednym z wymogów terapii oraz późniejszego członkostwa w meetingach AA jest pozostawanie w stanie wstrzemięźliwości; osoby nieprzestrzegające tej jak ważnej zasady są wyrzucane z terapii czy też grupy. Dzieje się tak, dlatego, że takie zachowania demotywują innych uczestników. Bardzo istotnym elementem leczenia jest zapewnienie pijącemu wsparcia mentalnego oraz dawanie świadectwa, że z nałogu da się wyjść; często alkoholikom zdaje się, że nie są w stanie funkcjonować bez alkoholu, a rolą terapeuty jest uświadomienie im, że jest to jak najbardziej realne oraz przekazywanie przykładów z życia.